Historie Lidové strany v Kelči

V březnu 1919 vzniká strana lidová v Kelči, která spojila katolicky orientované politické přívržence v Kelči. Projevilo se to i při volbách do zastupitelstva v červnu 1919. Lidovci zde sice tehdy obsadili jen 12 míst z 30, tj. získali 488 hlasů z 1167, ale proti nim se spojili národní demokraté a příznivci Sokola se sedmi, živnostníci se šesti a agrárníci se pěti mandáty. Lidová strana však necouvla a v čele s farářem a děkanem P. T. Kubíčkem přešla do protiofenzívy s poměrně trvalými výsledky. Vyvrcholením tohoto náporu byl manifestační sjezd katolického lidu Záhoří a Valašska v Kelči 11. července 1920, kdy se na kelečském náměstí shromáždilo až tři tisíce lidí.
V parlamentních volbách v roce 1920 v Kelči již se značnou převahou zvítězila lidová strana (506 hlasů), kdežto druzí národní demokraté měli jen 150 hlasovacích lístků a následovali agrárníci, národní socialisté a sociální demokraté. V celém farním obvodu se na prvních dvou místech střídali lidovci a agrárníci, tj. stranou republikánskou. V tomto měřítku byl vliv ostatních stran v podstatě bezvýznamný. Totéž platilo pro další parlamentní volby v roce 1925 a 1929, o nichž se ještě zmíníme.
V dalších letech ve městě dominoval vliv lidové strany orientované ovšem již pod vedením Msgr. Jana Šrámka na spoluúčast ve vládě republiky a v rámci tehdejší demokracie. Ve všech dalších komunálních volbách získala vždy celou polovinu všech hlasů. V roce 1923 bylo v Kelči na druhém místě, ale se stejným počtem mandátů, volné občanské sdružení, které získalo znovu post starosty pro lékárníka Mgr. Františka Seidlíka, ale jeho náměstkem se stal farář a děkan P. Tomáš Kubíček. Za nimi získaly v obecních volbách druhé a třetí místo strana republikánská (agrární). A strana živnostensko-obchodnická. To odpovídalo i sociálnímu složení obyvatel města.
Diferenciaci obyvatel naznačily již více parlamentíní volby v roce 1925. Z celkového počtu hlasů získala 572 voličů lidová strana, středostavovskou živnostenskou stranu volilo 249 a agrárníky 134 občanů. Národně socialistická strana dostala 97, sociálně demokratická 56 a národní strana práce 57.
Starostou byl v roce 1927 opět zvolen za podpory lidovců mlynář Jan Strnadel, ale ten v roce 1930 zemřel a nahradil ho Alfons Urbanec. Když došlo v roce 1933 k nesrovnalostem ve finančních záležitostech v souvislosti s připravovaným obecním vodovodem, byl starostou za lidovou stranu Karel Palata. 
Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byly politické strany zrušeny a tím byla zrušena i činnost strany v Kelči.

3.6.1945 byla první schůze akčního výboru ČSL v Kelči, za účasti 18 členů z 27 pozvaných.
Předsedou byl zvolen: Arnošt Both, rolník, Kelč 237
Místopředseda: Jan Jiříček, dělník, Kelč 320
Jednatel: Hubert Perutka, Kelč 30
Pokladník: František Kutálek, malíř, Kelč 145
Náborový referent: Fr. Mašlaň, obchodník, Kelč 169
Dále Josef Šatran,  Josef Skopal, Jan Masařík, Ambrož Pitrun, Antonín Kuba, Karel Palata, Fr. Rada

Ke dni 17.6.1945 bylo 65 členů
29.7.1945 ustavující schůze ČSL v Kelči.
Předseda: Arnošt Both, rolník, Kelč 237
1. místopředseda: Antonín Kuba
2. místopředseda:  Jan Jiříček, dělník, Kelč 320
3. místopředseda: P. Antonín Vrzalík, kalpan
4. místopředseda: Vincenc  Syryčanský, šofér
5. místopředseda: Vojtěch Orel,  hostinský
Jednatel: Alois Zbořílek, úředník
Dále Fr. Mašlaň, Hubert Perutka, Anežka Šikulová, Boh. Syryčanský, Alois Majdloch, Fr. Kutálek, Miroslav Jiříček, Josef Orel, Svatopluk Ficek, St. Rebenda, Václav Skřivánek, Jan Masařík, Karel Chvatík, Ambrož Pitrun
Počet členů cca 240

Květen 1946 Volby
Komunisti 248
ČSL 754
Soc. demokracie 46
Socialisté 248
Lidová strana získala i prvenství v Hranickém okrese.
Na základě těchto voleb se reorganizoval MNV:
ČSL 17
KSČ 6
ČSNS 6
ČSDS 1
Předsedou MNV byl zvolen František Mašlaň z ČSL

1948 zrušení místní organizace ČSL v kelči

25.3.1968 Schůze přípravného výboru pro obnovu ČSL v Kelči.
Konaná u Františka Mašlaně st. Kelč 169
Přítomni:
Karel Masařík Kelč 441, Josef Pitrun Kelč 359, Alois Holub Kelč 466, Jiří Fuksa, František Mašlaň ml.
21.4.1968 Ustavující schůze obnovené ČSL v Kelči v Kinosále v Omladině.
Prozatímní výbor:
Předseda: Karel Masařík 441
Jednatel: Antonín Petřkovský 192
Pokladník: Zdeněk Orel 459
Josef Pitrun 359, Alois Holub 446, František Perutka 149, Zdeněk Orel 459, Stanislav Hlavica 491, Bohumil Zábranský 57, Ambrož Pitrun 101, Marie Kubíková 165, Marie Pitrunová 443,  Karel Pitrun 459.

12.5.1968 počet členů 59
31.5.1968 počet členů 69
1.1.1969 110 členů

Zdroj:
Autorský kolektiv pod vedením Stanislavy Kovářové a Davida papajíka (2004): Dějina města Kelče, s. 238-239.
Kroniky  MO Lidové strany v Kelč