Výbor MO

Jana Jandová      předsedkyně
Stanisla Hlavica                místopředseda
Ing. Stanislav Pitrun ml. pokladník
Vladimír Žalmánek člen výboru
Tomáš Graja člen výboru
Věra Valuchová člen výboru
Josef Pitrun člen výboru